Werkgroep Gelijke kansen

Bepalen je ouders welk opleidingsniveau je gaat doen?

Hoe ervaren jongeren hun schoolcarrière? Wat is, volgens hen, de rol van hun ouders daarin geweest? Is dit voor iedereen hetzelfde of zitten hier grote verschillen in? En als laatste; hoe kunnen deze ervaringen bijdragen aan het Rotterdamse onderwijsbeleid? Young010 is benieuwd naar de verhalen achter de cijfers, van jongeren zelf.


Uit onderzoek van het CPB blijkt dat het opleidingsniveau van ouders een grote invloed heeft op de schoolloopbaan en opleidingsniveau van kinderen. Een voorbeeld: van de kinderen met een IQ vmbo-t met laagopgeleide ouders behaalde 26 % uiteindelijk een hbo of wo diploma. Van de kinderen met hoogopgeleide ouders was dit meer dan de helft.


Hoe komen we tot ons advies?

Om dit te onderzoeken gaan we in gesprek met verschillende jongeren. Ook gaan we experts uit de praktijk interviewen. De gebruikte methodiek wordt responsieve evaluatie genoemd.


Show, don’t tell

Het perspectief van de jongeren en de mensen uit de praktijk willen we letterlijk laten zíen! Dit kan in de vorm van een publicatie waarin al deze verhalen verzameld worden of een korte film met fragmenten uit de interviews.


Het doel is om in alle verzamelde verhalen een rode draad te vinden die een aanknopingspunt is voor het advies van Young010 aan het stadsbestuur. 


Even voorstellen…

De werkgroep Gelijke Kansen bestaat uit 11 enthousiaste leden, die allemaal een andere achtergrond hebben en verschillende opleidingsniveaus doen. Het thema ‘gelijke kansen’ spreekt ons aan omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op dezelfde kansen binnen het onderwijs.  We vinden dat te veel jongeren met een 1-0 achterstand beginnen aan hun schoolcarrière door hun achtergrond/thuissituatie terwijl ze wel dezelfde kwaliteiten en potenties hebben. Wij vinden dat dit moet veranderen. Gelijke kansen is niet iets wat vanzelfsprekend is maar wel zo hoort te zijn. Hiervoor zullen wij het komende jaar ons hard maken!


De voorzitter stelt zich ook even voor: Mijn naam is Mayra Pereira Furtado dos Reis (19). Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer met een Kaapverdiaanse achtergrond. Momenteel studeer ik Bestuurskunde (BSc)  aan de Erasmus Universiteit. Ik ben zelf heel realistisch ingesteld en zie de wereld graag zoals zij is, maar aan de andere kant ben ik ook een idealist. Daar komen mijn drijfveren vandaan. Ik wil graag iets betekenen voor anderen, hen helpen en wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de maatschappij. Hier zet ik mij in het dagelijks leven, middels mijn studie en bij Young010 voor in.


 

©2018 by Young010

Young010 wordt begeleid door Stichting LOKAAL. Centrum voor democratie in Rotterdam.