Adviezen

Een jaar na hun officiële benoeming in de raadzaal van het stadhuis presenteerden de Young010’ers op 13 februari 2018 in Theater Zuidplein hun advies aan de stad. De thema’s waarover de jongeren advies uitbrachten stonden centraal tijdens deze inspirerende en spectaculaire avond: talentontwikkeling, veiligheid en verbinden.

Wethouder Joost Eerdmans nam de adviezen in ontvangst. “Heel erg goed gedaan,” sprak een enthousiaste Eerdmans.

 

Gelijke kansen

Hoe ervaren jongeren hun schoolcarrière? Wat is, volgens jongeren, de rol van hun ouders hierin geweest? Is dit voor iedereen hetzelfde, of zitten hier grote verschillen in? En als laatste; hoe kunnen deze ervaringen bijdragen aan het Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’?


Jaarlijks kiezen de leden van Young010 nieuwe thema’s waarop zij zich willen richten. Thema’s die zij belangrijk vinden. Eén van de thema’s in 2019 is ‘gelijke kansen’ en binnen dit thema hebben de Young010-leden ervoor gekozen om te focussen op de invloed en de rol van ouders op gelijke kansen in het onderwijs.

Talentontwikkeling

Op 5 oktober 2018 jl. organiseerde jongerenraad Young010 in samenwerking met LOKAAL een Socratisch Onderwijsdebat tijdens de Nacht van het Onderwijs in Kino.


Aanleiding voor het debat was het advies van Young010-werkgroep ‘talentontwikkeling’, dat in maart 2017 aan de toenmalige voor Young010 verantwoordelijke wethouder Joost Eerdmans werd gepresenteerd in Theater Zuidplein.


De hoofdvraag van dit onderzoek was: ‘Sluit de roep om 21e-eeuwse vaardigheden aan op de inrichting van het huidige onderwijs?’ en één van de aanbevelingen van Young010 was om een debat te voeren met verschillende stakeholders uit het onderwijs. Vandaar ook dit debat.


Doel van dit Socratische Onderwijsdebat was om met zo veel mogelijk experts en belanghebbenden kennis uit te wisselen over dit onderwerp, zodat Young010 duidelijk kon krijgen wat er precies onder deze vaardigheden wordt verstaan en hoe dit in het grotere plaatje van het onderwijs van de toekomst past. Ook hoopte Young010 op deze manier verschillende experts te kunnen verbinden en stimuleren om met elkaar in gesprek te blijven over dit onderwerp. Daarom is er ook voor gekozen om na afloop van het debat een ‘after-debat’ te organiseren, in samenwerking met MeetUp010.


Lees nu alle conclusies en aanbevelingen van het Socratische Onderwijsdebat dat op 5 oktober 2018 in Kino werd georganiseerd door Young010 en LOKAAL.

Veiligheid

De Young010-werkgroep ‘veiligheid’ had zelf een video opgenomen en geëdit. Eén van hun adviezen was om (wijk-)agenten te koppelen aan een ‘jongeren-buddy’ of stagiair. Zo kunnen zij elkaars werelden leren kennen en begrijpen.

Verbinden

De Young010-werkgroep ‘verbinden’ pleitte voor een (fysieke) plek waar 18-minners (jongeren tussen de 11 en 17 jaar) in de stad terecht kunnen. Een plek om te kunnen leren, chillen, hun talenten kunnen ontwikkelen en waar zij workshops kunnen volgen, met als naam ‘POINT’: “That’s the point!”

Volledige adviezen downloaden

©2018 by Young010

Young010 wordt begeleid door Stichting LOKAAL. Centrum voor democratie in Rotterdam.